Name Jayram Shrestha
Designation Office Chief
Phone No. 9841375720
Email jtshrestha268@gmail.com
Name Udesh Lal Shrestha
Designation Technical Officer
Phone No. 9841375824
Email udeshbass@hotmail.com
Name Hari Krishna Shrestha
Designation Taxidermy Officer
Natural History Gallery
Phone No. 9841680680
Email
Name Mimi Pradhan
Designation Guide Officer
Historical Gallery
Phone No. 9841200562
Email mimipradhan@yahoo.com
Name Yamuna Maharjan
Designation Museum Officer
Juddha Jatiya Kalashala
Phone No. 9841300559
Email yamumaharjan@gmail.com
Name Dambar Bahadur Karki
Designation Account Officer
Phone No. 9841333446
Email
Name Bheshraj Neupane
Designation Museum Officer
Phone No. 9849092367
Email bheshraj2008@gmail.com
Name Sharmila Upreti (Aryal)
Designation Museum Officer
Buddhist Art Gallery
Phone No. 9841534296
Email upretisharmila78@gmail.com
Name Ganga Ram Thapa
Designation Carpenter
Phone No. 9849415111
Email
Name Reenu Shrestha
Designation Storekeeper
Phone No.
Email
Name Bijaya Kumar Maharjan
Designation Chronologist
Phone No. 9841169819
Email
Name Rajesh Pariyar
Designation Chronologist
Phone No. 9849673428
Email sunamraj@gmail.com
Name Raju Shrestha
Designation Painter
Phone No. 9849388747
Email rajushrestha460@yahoo.com
Name Deepak Kumar Maharjan
Designation Gallery Ass
Phone No. 9841393264
Email
Name Durga Baskota
Designation Gallery Ass.
Phone No. 9841094664
Email
Name Indira Regmi
Designation clerk
Phone No. 9846033191
Email

© 2018 National Museums. All rights reserved.