Notice !!!! Entrance Free On 1st January 2020

Published By:
Published Date: 2019-12-29

NOTICE NOTICE NOTICE

On the occasion of Visit Nepal 2020, we would like to notify all National Museum visitors that there will be free entrance on 1st January 2020.

 

सूचना

नेपाल भ्रमण २०२० को अवसरमा यही २०७६ साल पौष १६ गते तदनुसार १ जनवरी २०२० को दिन यस राष्ट्रिय संग्रहालयमा निशुल्क प्रवेशको ब्यवस्था गरिएको जानकारी गर्दछौ /