Agreement on Free Wifi within national museum perimeters

Published By:
Published Date: 2019-09-19

There has been an agreement on 2076/05/13, between National Museum of Nepal and Worldlink Communications Ltd for providing free WI-FI within national museum perimeters. Let's enjoy museum visits with free fast internet. THANK YOU
आज मिति २०७६/०५/१३ गतेका दिन राष्ट्रिय संग्रहालय र worldlink Communications Ltd बीच संग्रहालय छेत्रभित्रका स्थानहरुमा Free wi-fi Internet सेवा संचालन गर्ने सम्बन्धमा करारनामा सम्झौता भएको छ
तसर्थ fast internet चलाई मज्जाले संग्रहालय घुमौ . धन्यवाद