Mr. Jayaram Shrestha

Museum Chief

Message

MR. Subash Krishna Dangol

Information Officer

Message

Notice!!! Notice!!! Notice!!! View All

मिति २०७७ साल मंसिर ०५ गते शुक्रबारदेखि राष्ट्रिय संग्रहालय सर्वसाधारणको लागि खुल्ला  गरिएको जानकारी गराउँदछौं ।

We would like to inform you that the National Museum has been opened to the public from 20 November 2020.